औद्योगिक पानी चिलर

  • High Efficiency Industrial Chiller

    उच्च दक्षता औद्योगिक चिलर

    औद्योगिक Chiller व्यापक प्लास्टिक, electroplating, इलेक्ट्रोनिक निर्माण, औषधि र रसायन उद्योग, खाद्य प्रशोधन र अन्य औद्योगिक स्थानहरु, साथै विभिन्न नागरिक निर्माण एयर कंडीशनिंग प्रणाली जस्तै होटल, शपिंग मल्ल र कार्यालय भवनहरु मा प्रयोग गर्न सकिन्छ।